Realizované projekty

Dejvické divadlo v Prahe: komplexná rekonštrukcia zvuku


Rok realizácie
: 2019
V pražskom Dejvickom divadle sme zabezpečovali kompletnú rekonštrukciu ozvučenia javiska.
Cely systém pracuje pod protokolom VU-Net, ktorý je schopný nadstavovať, riadiť a dozerať na proces vo výkonových zosilňovačoch a tým ma celý systém v ideálnej zvukovej kvalite s prehľadom o jeho chode.
Pre správne nastavenie hladiny SPL v každej časti sály bol použitý optimalizačný software Display od MARTIN AUDIO.
Výkonová a riadiaca časť audia je v nosnom ráme na pracovisku zvukového technika.
Bola vykonaná kompletná kabeláž a montáž vrátane dodávok mechaník, úchytov a statívov.

Použité zariadenia:

Prečítajte si viac...

Ozvučenie koncertov kapely ŠKWOR

Prinášame Vám rozhovor so zvukárom kapely ŠKWOR. Aké sú jeho skúsenosti so systémom WPC Martin Audio, ktorý si od nás vypožičal na koncerty? ->

Prečítajte si viac...

Národne divadlo Moravskoslezské A. Dvořáka v Ostrave

Rok realizácie: 2018

V národnom divadle Moravskoslezskom sme zabezpečovali kompletnú rekonštrukciu ozvučenia predného a zadného javiska divadla.  Kompletné kabeláže a montáže vrátane dodávok mechaník, úchytov a statívov. Systém pracuje pod protokolom VU-Net schopným nadstavovať, riadiť a dozerať na proces vo výkonových zosilňovačoch a tým mať celý systém v ideálnej zvukovej kvalite s prehľadom o jeho chode.

Prečítajte si viac...

Mestský úrad Zvolen

Rok realizácie: 2018

Rekonštrukcia zasadačky mestského úradu s cieľom zaobstarania hlasovacieho zariadenia, ktoré bude spĺňať štandardy rokovacieho poriadku. Ďalej bolo potrebné zabezpečiť video technológie pre projekciu hlasovania a všetkých možných typov projekcií v sále. A v neposlednom rade sme dodali audio zariadenia pre rovnomerné ozvučenie sály schopné prevádzky ako nezávislé ozvučenie prebiehajúcich akcií a ozvučenie priebehu hlasovania a zasadania poslancov mesta.

Prečítajte si viac...

Rekonštrukcia Robotníckeho domu v Banskej Bystrici

Rok realizácie: 2015

Komplexná rekonštrukcia zvuku v historickej budove Robotnícky dom Banská Bystrica.
Predmetom tejto zákazky bola dodávka a montáž javiskovej techniky a konkrétne časti ozvučenia. V rámci rekonštrukcii boli realizované:
- inteligentné zónové ozvučenie kancelárií, nácvikových sál, klubovní a spoločných priestorov Robotníckeho domu systémom A&H idr8, pridané stenové ovládače a stropné reproduktory Martin Audio C4,8 s výkonom Powersoft.
- ozvučenie sály a javiska Martin Audio XD15 a SX218 s výkonmi Powersoft a monitormi XD12,
- réžia A&H GLD80, procesing Xilica, výkony Powersoft,
- kompletná kabeláž, viacnásobné prípojné miesta v rôznych miestach sály.

Prečítajte si viac...

ZUŠ D. Kardoša v Bánovciach nad Bebravou

Rok realizácie: 2012

V základnej umeleckej škole Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou naša firma mala možnosť zapojiť sa do zaujímavého a jedinečného projektu rekonštrukcie pôvodných priestorov telocvične na tanečno-divadelnú sálu a nevyužitého priestoru na koncertnú sálu. Z našej strany sa jednalo o kompletnú dodávku zvukovej a svetelnej techniky vrátane dodávky a montáže akustických panelov, vybavenia pódia pre obidve sály vrátane hudobných nástrojov, divadelných kulís, záznamovej a projekčnej techniky. O detailoch tohto veľkého projektu si prečítajte nižšie.

Prečítajte si viac...

Kongresové centrum Žilinského samosprávneho kraja

Rok realizácie: 2013

Naša spoločnosť sa zhostila úlohy hlavného dodávateľa audio a video technológie pre kongresové centrum novo postavenej budovy Žilinského samosprávneho kraja. Bolo potrebné zrealizovať projekt vo veľmi krátkom čase 30 dní, pričom realizácia zahŕňala technológie pre hlasovanie parlamentu, audio – video konferencie, ozvučenie a nahrávanie akcií.

Prečítajte si viac...

Zimný štadión v Bardejove

Rok realizacie: 2012

V roku   2012 sme vykonali návrh a montáž komplexného ozvučenia tribún a ľadovej plochy zimného štadióna v Bardejove.

Prečítajte si viac...

Mestský úrad Kysucké Nové Mesto

Rok realizácie: 2018

Na mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste sme realizovali rekonštrukciu zasadačky
s cieľom zabezpečiť hlasovanie podľa štandardov rokovacieho poriadku SR. Ďalej podľa požiadaviek
sme zaobstarali stropné ozvučenie priestorov a video technológie pre porojekciu hlasovania a všetkých
možných typov projekcií v sále.

Prečítajte si viac...

Ozvučenie podujatia Kľačianska Podkova

Rok realizácie: 2017, 2018 a 2019

Použité zariadenia: reproduktory Martin audio MLA Mini

Už pravidelne sa zúčastňujeme ako ozvučovacia firma tohto januárového podujatia organizovaného pre milovníkov ťažných koní. Jedná sa o tradičnú súťaž ťažných koní, zábavnú show, netradičné výkony na koňoch a mnoho ďalších atrakcií.

Prečítajte si viac...

Ozvučenie projektu VIVALDIANNO v O2 aréne v Prahe

Rok realizácie: 2015

Projekt VIVALDIANNO spája klasiku s rockovou hudbou a ďalšími hudobnými žánrami. Naša firma zabezpečila ozvučenie koncertu v O2 Aréne v Prahe.

Prečítajte si viac...

Light Sound Journal napísal o našej práci

Pozrite sa čo o nás píšu vo svete!

Back in 2008 several Slovak cities competed to become the European Capital of Culture for 2013, and took part in a competition. Eventually the city of Košice (from the east of Slovakia) was awarded this prestigious title.

The company Rock Centrum, Martin Audio’s territorial distributor, won the tender to supply the main sound system at the headquarters of the organisation, the Support Center of Culture and Creativity (CPKK). Situated in the Kulturpark (a revitalisation of old military barracks), it has been built at the cost of €23.8m.

Zdroj: Light sound journal

 

Prečítajte si viac...

Rekonštrukcia Kulturpark v Košiciach

Rok realizácie: 2011, 2013

Po náročnom výbere a vstupných rokovaniach v roku 2011 si organizácia Kulturpark v Košiciach vybrala špičkové technológie ozvučenia značiek MARTIN AUDIO, POWERSOFT, ALLEN & HEATH pre prvú fázu inštalácii.
Po úspešných skúsenostiach s technikou od nižšie uvedených dodávateľov sa pristúpilo k upgrade v druhej fáze v roku 2013, kde sa rozšírila technológia o nižšie uvedene komponenty a o ďalšie zvukové a svetelne zariadenia tak, aby spolu vytvorili možnosť zastrešiť akcie do 5000 ľudí alebo simultánne pracovať na troch menších akciách.

Prečítajte si viac...

Audiosystém pre Divadlo ABC

 

Rok realizácie: 2016

Divadlo ABC je činoherné divadlo patriace pod Městská divadla pražská. Z divadla vznikla požiadavka na multicelulárny systém so samostatným riadením každej bunky - čo systém MLA Mini od spoločnosti Martin audio spĺňal. Súčasťou dodávky bol aj optimalizačný softvér, ktorý umožňuje obsluhe meniť definíciu plôch auditória bez potreby fyzickej manipulácie so systémom a auditória pre celý frekvenčný rozsah a pre každý bod auditória.

Prečítajte si viac...

Rekonštrukcia budovy SNM - Múzeum Andreja Kmeťa

Rok realizácie: 2014

Myšlienkou projektu je umocniť obrazový a zvukový vnem návštevníka pohybujúceho sa v priestoroch múzea. Za týmto účelom bolo navrhnuté zónové ozvučenie pre každú časť expozície tak, aby podávala samostatnú aktuálnu informáciu k časti výstavy. Projekčná miestnosť slúži k orientovaným výkladom alebo k rôznym odborným projekciám, stretnutiam odborníkov, návštevníkov, mládeže a ich diskusií.

Prečítajte si viac...

Projekt digitalizácie kín

Rok realizácie: 2013/2014

Naša firma sa ako dodávateľ kino techniky zapojila do projektu organizovaného Audiovizuálnym fondom na rozvoj lokálnych kín formou digitalizácie. Nasledovné v rokoch 2013 až 2014 sme zrealizovali tieto projekty :

  • dodávka a montáž technológie pre digitálne kino Akropola v Kremnici
  • dodávka a inštalácia zvukovej techniky pre Kultúrne centrum Nováky
  • dodávka a montáž technológie pre modernizáciu kina Jašík Turzovka
  • digitalizácia kina v Považskej Bystrici
  • modernizácia kinosály KaSS Prievidza technológiou E-cinema HD
Prečítajte si viac...

Rekonštrukcia Kultúrneho Centra A. Sládkoviča v Detve

Rok realizácie: 2013/2014

Popis:

Jednalo sa o rekonštrukciu pre novovznikajúce kultúrno-spoločenské multifunkčné centrum v regióne.

Prečítajte si viac...

Mestský úrad Vrútky

Rok realizácie: 2010

Pre mestský úrad Vrútky bola realizovaná  dodávka mobilnej zvukovej techniky a inštalácia audio zariadení pre rovnomerné ozvučenie zasadacej miestnosti  MU Vrútky.

Prečítajte si viac...

Ozvučenie folklórnych slávností v Detve

Rok realizácie:

Firma Rock Centrum zabezpečovala ozvučenie folklórnych slávností v Detve v rokoch 2008, 2009, 2011 a 2012.

Popis:

Tieto folklórne slávnosti vznikli v roku 1966. Patria medzi tri najväčšie folklórne festivaly na Slovensku. Po štyri roky sme tieto slávnosti ozvučovali zvukovým systémom Martin Audio.

Prečítajte si viac...

Rekonštrukcia ozvučenia divadla ŠDKE v Košiciach

Rok realizácie: 2009
Cieľom projektu bola celková rekonštrukcia ozvučenia v divadle ŠDKE v Košiciach.
Naša úloha sa tento-krát týkala jedného z najstarších a najzachovalejších divadiel s bohatou históriou. Bolo veľmi náročné uspokojiť špecifikácie zadané vo verejnej súťaži, ktorú sme vyhrali, nakoľko požiadavky smerovali k ochrane pamiatok divadla. Experti v divadle – riaditeľ a hlavný inžinier pán Horváth a tiež zvukový majster Tomáš Šemrák definitívne vybrali WT3 – ako typický reprezentant divadelných boxov.

Prečítajte si viac...