Referencie

Pro audio

Národní divadlo Moravskoslezské

Rok realizácie: 2018

Popis: V národnom divadle Moravskoslezskom sme zabezpečovali kompletnú rekonštrukciu
ozvučenia predného a zadného javiska divadla. Zámerom bolo dosiahnúť zadanie divadla
špecifikované v súťaži. Vo vyhlásenej verejnej súťaží sa okrem iného posudzovali aj parametre spl,
kvality zvukového prednesu a vhodná smerovosť systémov. Po úspešnom tendri sa zrealizovala
dodávka s monážou nasledovných systémov Martin Audia.

Prečítajte si viac...

Mestský úrad Kysucké Nové Mesto

Rok realizácie: 2018

Popis:Na mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste sme realizovali rekonštrukciu zasadačky
s cieľom zabezpečiť hlasovanie podľa štandardov rokovacieho poriadku SR. Ďalej podľa požiadaviek
sme zaobstarali stropné ozvučenie priestorov a video technológie pre porojekciu hlasovania a všetkých
možných typov projekcií v sále.

Prečítajte si viac...

Mestský úrad Zvolen

Rok realizácie: 2018

Popis: Rekonštrukcia zasadačky mestského úradu s cieľom zaobstarania hlasovacieho zariadenia,
ktoré bude spĺňať štandary rokovacieho poriadku. Ďalej bolo potrebné zabezpečiť video technológie
pre projekciu hlasovania a všetkých možných typov projekcií v sále. A v neposlednom rade sme dodali
audio zariadenia pre rovnomerné ozvučenie sály schopné prevádzky ako nezávislé ozvučenie
prebiehajúcich akcií a ozvuženie priebehu hlasovania a zasadania poslancov mesta.

Prečítajte si viac...