Audiosystém pre Divadlo ABC

Audiosystém pre Divadlo ABC

 

Rok realizácie: 2016

Divadlo ABC je činoherné divadlo patriace pod Městská divadla pražská. Z divadla vznikla požiadavka na multicelulárny systém so samostatným riadením každej bunky – čo systém MLA Mini od spoločnosti Martin audio spĺňal. Súčasťou dodávky bol aj optimalizačný softvér, ktorý umožňuje obsluhe meniť definíciu plôch auditória bez potreby fyzickej manipulácie so systémom a auditória pre celý frekvenčný rozsah a pre každý bod auditória.

Použité zariadenia:

  • Martin Audio MLA Mini systém vrátane subbasov a príslušenstva

 

About the author

info@rock-centrum.sk administrator