Digitalizácia kín

Digitalizácia kín

Rok realizácie: 2013/2014

Popis:

Firma Rock centrum sa ako dodávateľ kino techniky zapojila do projektu organizovaného Audiovizuálnym fondom na rozvoj lokálnych kín formou digitalizácie. V rokoch 2013 až 2014 realizovali nasledovné:

Dodávka a montáž technológie pre modernizáciu kina Jašík Turzovka v roku 2014

Dodávka a inštalácia zvukovej techniky pre Kultúrne centrum Nováky v roku 2013

Digitalizácia kina v Považskej Bystrici v roku 2014

Modernizácia kinosály KaSS Prievidza technológiou E-cinema HD v roku 2014

Dodávka a montáž technológie pre digitálne kino Akropola v Kremnici v roku 2013

 

Turzovka:

Považská Bystrica:

Prievidza:

 

About the author

info@rock-centrum.sk editor